سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
مسابقه صبح رسانه

افطار


شب تار
شب بیدار
شب سرشار است.
زیباترشبی برایِ مردن.
آسمان را بگو از الماسِ ستاره گانش خنجری به من دهد...
نه...
زیباتر شبی برای دوست داشتن.
با چشمانِ تو مرا به الماسِ ستاره ها نیازی نیست.
با آسمان
بگونوشته شده در سه شنبه 95/4/8ساعت 12:44 صبح توسط ققنوس نظرات ( ) |


Design By : Pichak