سفارش تبلیغ
صبا ویژن

افطار

 

 

 

داستان زیرکانه ای در کتب قدیمی جین وجود دارد .
در هندوستان این اعتقاد وجود دارد کسی که امپراتور کل جهان میشود،  چاکراوارتن
(Chakravartin)  نامیده میشود.
کلمه ی  چاکرا  (Chakra) به معنای چرخ است.
در هندوستان این روشی بود برای جلوگیری از جنگ و خشونت بی مورد :
یک ارّابه ی جنگی ،ارابه ای طلائی و بسیار ارزشمند با اسبهای زیبا و قوی از
قلمروئی به قلمروی دیگر حرکت میکرد .
اگر پادشاه قلمروئی مانع حرکت ارابه نمیشد وبه ارابه اجازه عبور میداد
 به این معنی بود که پادشاهِ صاحبِ ارابه را بعنوان مافوق خود پذیرفته است .
بنابر این نیازی به جنگیدن نبود.
به این شکل ارابه حرکت میکرد و فقط هرجا که مردم مانعی ایجاد میکردند ،جنگی رخ میداد .
اگر سدی جلوی راه ارابه ایجاد نمیشد ، بدون جنگ و خونریزی ،قلمروِ پادشاهیِ قدرتِ برتر
همچنان گسترش می یافت و او  چاکراوارتن  میشد :
حاکمی  که چرخ ارابه اش میگردید و کسی را یارای مقابله با او نبود .


نوشته شده در یکشنبه 89/7/4ساعت 4:20 عصر توسط ققنوس نظرات ( ) |


Design By : Pichak