سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

افطار

ژان پل سارتر_Jean-Paul Charles Aymard Sartre

 

ژان پل سارتر 21 ژوئن 1905 در پاریس متولد شد. پدرش مهندس نظامی نیروی دریایی و مادرش دختر عموی آلبرت شوایتزر برنده جایزه نوبل صلح و از خانواده یی روشنفکر بود.پانزده ماهه بود که پدرش مرد. تا ده سالگی شارل شوایتزر پدر بزرگ مشهورش که معلم زبان های خارجی بود او را تربیت کرد.
از سال 1907 تا 1917«پولوی» کوچک نزد خانواده مادری اش بود و ده سال را به خوشی در آنجا گذراند و با بودن در محیط کتابخانه پدر بزرگ با ادبیات آشنا شد. این دوران در سال 1917 که مادرش با یک مهندس فنی ازدواج کرد پایان یافت، هر چند که این اقدام موجب نفرت سارتر12ساله از مادرش شد. تا 15 سالگی برای تحصیل به مدرسه یی در روشل رفت اما تحمل شرایط مدرسه و رفتارهای خشونت آمیز دانش آموزان دیگر برای او بسیار دشوار بود.
در سال 1921 به علت بیماری به پاریس بازگشت و مادرش به علت نارضایتی او از مدرسه تصمیم گرفت او را در پاریس نگه دارد.
در شانزده سالگی در مدرسه پاریس با پل نیزان نویسنده جوان که سپس هفت سال دوست صمیمی او بود آشنا شد. به همراه نیزان در رشته فلسفه وارد دانشسرای عالی پاریس شد که محل آشنایی او با سیمون دو بووار بود. افتخاری که سارتر از دوران کودکی در پی آن بود با رد نوشته هایش از سوی ناشران ناکام ماند اما با نگارش" تهوع "نخستین رمان فلسفی اش در سال 1938 و چند زندگینامه خودنوشت شهرت خاصی یافت. سپس مجموعه یی از داستان ها را به نام  " دیوار" (1939) نگاشت که جنگ دوم جهانی در این مرحله او را متوقف کرد. پیش از جنگ سارتر آگاهی سیاسی نداشت فردی صلح جو بود بی آنکه برای صلح مبارزه کند.
او در عین ضدنظامی بودن بدون هیچ تردیدی وارد جنگ شد. او در زمان جنگ فرصت زیادی داشت و در این فرصت ها توانست به طور متوسط 12 ساعت در روز به مدت نه ماه حدود2000صفحه بنویسد که بخشی از آن با عنوان دفترهای بلاهت جنگ چاپ شد. سارتر21ژوئن 1940 اسیر و به اردوگاهی در آلمان منتقل شد. او در زندان همبستگی با انسان ها را آموخت، شب ها برای زندانیان داستان می گفت و حتی نمایشنامه هایی را هم در زندان اجرا کرد.
او در سال1941با مدرک جعلی پزشکی آزاد می شود اما زندان جرقه یی در ذهن او زده و زندگی او را تغییر داده است. 
این بار تعهد تازه یی که در وجود او شکل گرفته او را به پاریس باز می گرداند تا با دوستان خود از جمله مرلوپونتی جنبش مقاومتی را به نام جنبش «سوسیالیسم و آزادی» تشکیل دهد. با وجود انتقادهای بسیاری از فیلسوفان با این اقدام، او برای گسترش جنبش خارج از پایتخت و جذب آندره مالرو و آندره ژید به شهرستان ها رفت و آمد می کند اما با دستگیری دو تن از دوستانش جنبش منحل می شود. سارتر تصمیم می گیرد با قلمش به مقاومت ادامه دهد در سال 1943 نمایشنامه «مگس ها» را که درخواستی برای مقاومت است اجرا می کند. همان سال با انتشار کتاب «هستی و نیستی» با پیروی از اندیشه های هایدگر پایه های نظام فکری خود را مشخص می کند. همان زمان در مدت چند روز نمایشنامه یی با عنوان «درهای بسته» را نوشت که با موفقیت همراه شد.
بطور کلی دو دوره در زندگی حرفه ای سارتر وجود داشت. اولین دوره ی زندگی حرفه ای او دوره ی پس از نوشتن اثر معروف اش، هستی و نیستی، بود. سارتر به آزادی بنیادی انسان اعتقاد داشت و باور داشت که «انسان محکوم به آزادی است.» 
در دومین دوره ی حرفه ای زندگی اش، سارتر به عنوان روشن فکری فعال از نظر سیاسی شناخته می شد. سارتر از طرفداران کمونیسم بود، هرچند که هرگز به طور رسمی به عضویت حزب کمونیست درنیامد. وی بیشتر عمر خویش را صرف مطابقت دادن ایده های اگزیستانسیالیستی اش کرد. سارتر معتقد بود که انسان باید خود سرنوشت اش را تعیین کند. وی هم چنین، مطابق با اصول کمونیسم، باور داشت که نیروهای اقتصادی-اجتماعی جامعه که از کنترل انسان خارج هستند، نقشی حیاتی در تعیین مسیر زندگی اشخاص دارند. در سال 1964 سارتر برنده ی جایزه ی ادبی جایزه نوبل ادبیات شد ولی از پذیرفتن آن امتناع ورزید. در همین سال، رئیس سازمانی شد به نام دفاع از زندانیان سیاسی ایران که کارش تا پیروزی انقلاب1979ادامه داشت.
سارتر در سال1980از دنیا رفت. خاکستر او در گورستانی در پاریس به خاک سپرده شد.
سه سال پس از مرگ سارتر، سیمون دوبووار کتابی با نام "تشریفات خداحافظی" در مورد مرگ وی منتشر کرد. خاکستر او در گورستانی در حوالی محل زندگی دوران پیری اش در محله ای از پاریس به خاک سپرده شد،جایی که6  سال بعد همسفر زندگی اش سیمون دوبووار به همراهش آرمید.
یک هفته بعد از مرگ سارتر روی جلد هفته نامه نوول ابزرواتور که سارتر به آن علاقه داشت و واپسین گفتگوهایش هم در آن منتشر شده بود، بر زمینه ی سرمه ای تیره تصویر درشتی از چهره ی  سال خورده ی سارتر چاپ شد، و زیر آن با حروف سفید واپسین عبارت کتاب واژه‌ها آمد :"تمامی یک انسان از تمامی انسانها ساخته شده وبرابر کل آنها ارزش دارد،وارزش هر یک از آن با او برابر است".

هنگامی که می خواهیم از اگزیستانسیالیسم سخن بگوییم، باید مشخص کنیم که منظورمان چیست. ژان پل سارتر، مارتین هایدگر، گابریل مارسل، سورن کی یرکه گارد از متفکران اگزیستانسیالیست بوده اند. البته مارسل و کی یرکه گارد بینشی ایمان گونه داشته اند و اندیشه شان الحادی نبوده است؛ سارتر و هایدگر درست در مقابل این دو هستند که اندیشه های الحادی داشته اند.
اساس نگاه فلسفی سارتر به انسان این است که انسان را مختار می داند و بر این اساس به انکار خداوند می رسد؛ زیرا که او معتقد است انسان نمی تواند مختار باشد، در حالی که خالقی مطلق و یگانه داشته باشد که از ازل می دانسته که چه می خواهد بسازد. البته این مساله کاملا بر اساس خدای کلامی معتزله و اشاعره و هم چنین خدای کلامی مسیحی و خدای کلامی یهودی صحت دارد. انسان وقتی مختار باشد، باید مسئولیت هر انتخاب اش را بپذیرد و از همین بینش است که سارتر خود را مسئول جنگ جهانی می داند و این جا دلهره و اضطراب به وجود می آید که فرد با خود می گوید از آن جا که من مسئول این کار هستم، آیا این کار درست بوده و چه نتایجی خواهدداشت که من آن ها را نمی دانم یا نخواهم دید!؟
اندیشه های اگزیستانسیالیستی سارتر، که در خصوص آزادی و مسؤولیت فردی و ممکن بودن وجود ما و فاصله ئی که ما از خودمان داریم، هم چنان می تواند برای فلسفه ی جدید مهم باشد. اما سارتر اخلاق گرا نیز بود و کوششی که برای طرح نظریه ای اخلاقی کرد هم چنان می تواند برای فلسفه «بعد-از-نو» مهم باشد. کمتر فیلسوفی هم چون سارتر این اقبال را داشته است که در عمر خود شاهد شهرت و نفوذ اندیشه اش باشد. اما سارتر با همه ی فلاسفه ای که تاکنون بوده اند متفاوت است.  

معروفترین آثار
1. تهوع
2. دست های کثیف
3. مگس ها
4. هستی و نیستی
5. دیوار
6. کلمات
7. کارازکارگذشت
8. شیطان و خدا
9. روسپی بزرگوار
10.گوشه نشینان آلتونا
11. زنان تروا
12. در دفاع از روشنفکران
13.خانواده ی خوشبخت
14.بازیگر و قربانی
15.چرخ دنده
16.مرده های بی کفن و دفن
17. مرگ در جان
18.کار از کار گذشت
19.جنگ شکر در کوبا
20.راه های آزادی
21.سن عقل
22.خروج ممنوع
23.نقد خرد دیالکتیک 

فلسفه سارتر
کمتر فیلسوفی همچون سارتر این اقبال را داشته است که در عمر خود شاهد شهرت و نفوذ اندیشه اش باشد. اما سارتر با همه ی فلاسفه ای که تاکنون بوده اند متفاوت است. سارتر تنها کتابهایی دانشگاهی در بحث از «تعالی من من» (1936) و «تخیل» (1936) و «طرح نظریه ای درباره ی عواطف» (1939) و «مخیلات» (1940) و «هستی و نیستی» (1943) یا «نقد عقل دیالکتیکی» (ج اول،1960؛ ج دوم، 1985) نمی نوشت. او داستان نویس، رمان نویس، نمایشنامه نویس، روزنامه نگار، فیلمنامه نویس، نظریه پرداز و ناقد ادبی و فعال سیاسی نیز بود. همه ی اینها شاید نشان دهد که چرا سارتر در دهه های50و 60 مشهورترین و پرنفوذترین روشنفکر و فیلسوف، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، بود و هر کجا که حاضر بود تقریبا همان شور و ازدحامی را پدید می آورد که ستارگان پاپ، خوانندگان و هنرپیشه ها، و ورزشکاران مشهور به وجود می آوردند.

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

دانلود کتاب تهوع

تهوع یکی از معروفترین رمانهای ژان پل سارتر است که درسال1938 زمانی که وی استاد دانشگاه بود منتشر شد.این اثر یکی لز محوری ترین آثار مکتب اگزیستانسیالیسم است.   سارتر در سال1964به خاطر این رمان برند ی جایز ه ی  نوبل ادبیات شد اما از پذیرش جایزه سر باز زد.
تهوع راجع به مردی سی ساله به نام «آنتوان روکانتن»، مورخ افسرده و گوشه‌گیری است که به این باور می‌رسد که اشیاء بی‌جان و موقعیت‌های مختلف، بر تعریف او از خود و آزادی عقلانی و روحی‌اش لطمه می‌زنند و این ناتوانی، او را دچار تهوع می‌کند
.
دانلود

 بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

دانلود کتاب "بودلر"

در این کتاب سارتر از روی نوشته ها , نامه ها و شعرهای شارل بودلر , شاعر مشهور فرانسوی , به بررسی شیوه ی زندگی و تفکرات و نوع جهان بینی وی پرداخته است.
دانلود

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

دانلود کتاب شیطان و خدا

نمایشنامه ای  در سه پرده و یازده مجلس
 نخستین بار در7 ژوئن 1951 در «تئاتر آنتوان» به روی صحنه آمد و در همان سال به صورت کتاب منتشر شد. موضوع این نمایشنامه سرگذشت دردناک مردی است که میخواهد آزادانه اول «بدی» را و سپس «خوبی» را انتخاب کند بنابراین نخست شیطان و سپس خدا را سرمشق خود قرار می‌دهد. اما بیهودگی این انتخاب را درمییابد؛ زیرا کاری عبث است که در انزوا و به دور از اجتماع بشری صورت می‌گیرد. صحنه وقایع در آلمان دوره رنسانس است که در آن زمین‌داران با زمین‌داران و روستائیان با زمین‌داران میجنگند. گوتس، سردار جنگ، که فرزند حرام‌زاده مادری از طبقه اشراف و پدری از طبقه دهقان است، نخست تصمیم گرفته است که بدی کند؛ دست به غارت میزند و میجنگد و به یارانش خیانت میکند. ولی سرانجام بدی به نظرش یکنواخت میآید و از اینکه همواره باید رذالتهای تازه‌ای ابداع کند خسته میشود. در رویارویی با کشیشی به نام هاینریش تصمیم میگیرد که از این پس خوبی کند و مرد مقدسی شود. اما انگیزه او عشق به بشر نیست، بلکه میل رسیدن به جایگاه است. با انتخاب «خوبی» میخواهد خود را مأمور اجرای مقاصد الهی سازد و بدین‌گونه، از جبر زندگی بشری بگریزد. زمینهایش را به روستاییان میبخشد و این بخشش باعث می‌شود که سایر روستاییان در برابر اربابان خود قیام کنند و در خطر نابودی قرار گیرند، زیرا توانایی کافی برای چنین پیکاری ندارند. اما گوتس به عواقب عمل خود اهمیت نمیدهد و فقط در اندیشه عظمت نقشه خودش است. یک اجتماع نمونه به نام «شهر آفتاب» تشکیل میدهد که قانون آن عشق است، ولی عشقی با مصرف داخلی که اعتنایی به رنجهای انسانهای دیگر ندارد. میان روستائیان و زمینداران جنگ درمیگیرد، اما «شهر آفتاب» که خشونت را مردود میداند زیر بار جنگ نمی‌رود و میخواهد بی‌طرف بماند. شورشیان «شهر آفتاب» را آتش میزنند و گوتس که از پیوستن به آنها سرپیچیده است، منفور و ملعون همه میشود. تقدس او حاصلی جز مرگ و ویرانی در پیرامونش به بار نمی‌آورد. گوتس درمییابد که «عمل» مثبتی انجام نداده، بلکه فقط حرکاتی کرده است. آنگاه از آرمان رستگاری فردی چشم میپوشد و به درخواست ناستی، رهبر شورشیان، فرماندهی سپاه روستاییان را در جنگ با زمین‌داران به دست میگیرد. سارتر، با آفرینش شخصیت گوتس، مردی را نشان میدهد که «میخواهد در خوبی یا در بدی به مطلق برسد، اما جز کشتن انسانها نتیجه دیگری نمیگیرد.» گوتس به عمل واقعی دست نمییابد، زیرا با مبارزه توده‌های مردم بیگانه است. فقط پس از اینکه مطلق را نفی میکند و رفتار خود را سراپا دگرگون میسازد، راه «عمل» را مییابد که دگرگون‌کننده واقعی جهان است. آنگاه میتواند بگوید: «مطلقی وجود ندارد. فقط انسانها هستند و دیگر هیچ.»
(دلهره) مفهوم والایی که در اگزیستانسیالیسم سارتر وجود دارد در این کتاب معنا می یابد.
این کتاب مثل همه کتاب های دیگرش از طرف کلیسا ممنوع اعلام شده . زمانی بود که در قرون وسطی هر کتابی که توسط پاپ ممنوع اعلام میشد خودش و نویسنده اش سوزاننده میشدند اما در قرن بیستم این موضوع دیگر اهمیتی برای کسی ندارد تا آنجا که کلیسا هر کتابی که سارتر مینوشت را قبل از نوشتن ممنوع اعلام میکرد.

دانلود پرده ی اول( شیطان و خدا )

دانلود پرده ی دوم( شیطان و خدا)

دانلود پرده ی سوم( شیطان و خدا )

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

دانلود کتاب" کار از کار گذشت"

"کار از کار گذشت" دربارة زنی به نام "إو" و مردی به نام "پی یر" است که بطور جداگانه ای می میرند و در دنیای پس از مرگ با هم اشنا می شوند. همسر"إو" که "آندره" نام دارد زمانی که "إو" در بستر بیماری است در گیلاس آب او چند قطره زهر می ریزد تا پس از "إو" با خواهر او "لوست" ازدواج کند و بدین ترتیب تمام دارائی این خانواده ثروتمند را از آن خود کند. "پی یر" رئیس یک انجمن توطئه گرانه علیه پادشاه است که سه سال بر روی یک عملیات توطئه گرانه کار کرده است و درست روز قبل از عملیات، توسط فردی به نام "لوسین" کشته می شود. "إو" و "پی یر" در دنیای پس از مرگ با هم آشنا می شوند و به هم علاقه مند می شوند. این علاقه موجب می شود که در هر دو یک افسوس بزرگتر جای تمامی افسوس هایشان را بگیرد:‌ "کاش قبل از مرگ با هم آشنا می شدند". لذا به آنها اجازه داده می شود که به دنیا برگردند و اگر بتوانند 24 ساعت با هم خوشبخت باشند و تا پایان روز همچنان مطمئن باشند که یگدیگر را دوست می دارند اجازه زندگی مجدد به آنها داده می شود.

دانلود 

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

دانلودکتاب "جنگ شکر در کوبا"

جنگ شکر در کوبا  نام مجموعه مقالاتی است که ژان پل سارتر از سفرش به کوبا و مشاهداتش از انقلاب آن کشور نوشته است.
ژان پل سارتر دو بار به کوبا رفت، در سال1949و در سال 1960. سفر دوم مقارن است با پیروز شدن طرفداران فیدل کاسترو و روزهای تشکیل نهادهای انقلابی در آن کشور. سارتر این سفرنامه را برای روزنامه فرانس سوار تحریر و آماده نمود.
دانلود

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

دانلود کتاب" دیوار"

مجموعه دیوار (( Le Mur )) را ژان پل سارتر در سال 1939 به طبع رساند ، این مجموعه شامل 5 داستان به نامهای : «دیوار»، «اتاق»، «اروسترات»، «مؤانست»،‌«کودکی کارفرما» می باشد. شخصیت های اصلی در این پنج داستان افرادی هیچ انگار و پوچ گرا میباشند ، که هرکدام می خواهند به نحوی خود را از این پوچی برهانند ، اما بر اثر وقوع حوادثی بر این خواسته دست نمی یابند.
دانلود

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

دانلود کتاب " دربسته"

نمایشنامه ای در یک پرده ،اثری که می تواند ماهیت فلسفه اگزیستانسیالیست را تا حدودی نشان بدهد چرا که آثار سارتر آینه ای از فلسفه او هستند. دربسته جهنمی را به تصویر می کشد که دیگران سازنده آن هستند( جهنم یعنی دیگران چرا که این توانایی را دارند که آزادی انسان را سلب کنند.آنچه که من هستم ، سخنی است از دیگرانی  که با من مرتبط هستند!). 3 مرده( یک مرد به نام گارسین و دو زن به نام های استل و اینس) که هریک در دنیا به نحوی دچار لغزش و گناه شده اند ،به جهنمی فکر می کنند که در انتظارشان است. اما... بعد از مرگ خود را در اتاقی در بسته یافته اند. اتاقی بدون پنجره و روشن با مبلمانی قدیمی و مجسمه ای برنزی که بر روی شومینه قرار دارد . کم کم دنیای هر یک بر دیگری آشکار می شود و قضاوت ها آغاز- هر کدام خود را بی گناه می داند اما دیگری  رامتهم به گناهکار بودن می کند ...رابطه این سه نفر در این اتاق در بسته بر پایه  انکار و گریز است . هر کس در درون خود تنها می ماند چرا که دیگری فقط برایش جهنم می سازد! گارسین بعد از مدتی عاشق استل می شود واین حسادت اینس را بر می انگیزد . پس هر ارتباط حقیقی حتی عشق ورزیدن برای این سه نفر ناممکن می شود...

دانلود 


نوشته شده در یکشنبه 89/12/8ساعت 11:40 صبح توسط ققنوس نظرات ( ) |


Design By : Pichak