سفارش تبلیغ
صبا ویژن

افطار

امروز در دلم تو نبودی ، سراب بود

هر نقش میزدم همه نقشی بر آب بود

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

ریای عشق" را به کناری فروختم

آنجا تمام مساله ها بی جواب بود

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

اینروزها که میگذرد جور دیگرم

انگار هرچه از تو بدیدم ،به خواب بود

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

امروز هیچ بلبل عاشق رمق نداشت

امروز حال چلچله ها هم خراب بود

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

تنها کتاب زندگی ام را ورق زدم

صد انتظار پاورق این کتاب بود

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

فردا که دل ز تو پرسید ،گویمش:

فسانه ای خموش" به عهد شباب بود

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

یادش بخیر صحبت ایام عاشقی

"ققنوس "زنده بود و پر از التهاب بود

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

فالی زدم به حافظ و اشکم روانه شد

وقتی که "الغیاث" برایم جواب بود

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

(ققنوس)


نوشته شده در پنج شنبه 89/4/10ساعت 8:20 عصر توسط ققنوس نظرات ( ) |

           

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com 

 

          کتاب حافظ و دلتنگی من            

محبتهای پیر چنگی من

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com 

گریز از این سکوت و بی صدائی

ونالیدن از این درد جدائی

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com 

عبور از کوچه شعر مشیری

تماشای خطوط تلخ پیری

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com 

هجوم گریه و  لبخند دیوار

و گم گشتن میان دود سیگار

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com 

شرابی تلخ با طعمی ز اندوه

عقابی پر شکسته در دل کوه

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com 

پری رخساره ای از پا فتاده

کمی نان و کمی هم سوپ ساده

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com 

چراغی سوخته ،شمعی تبه کار

سرو چشم سیاه و قلب بیمار

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com 

قلمهای شکسته ،خاک خورده

سه تاری گوشه ای از زخمه مرده

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com 

نی ای از ناله خود زرد و بیمار

دل مجنون شده از زخمه تار

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com 

نگاهی دوخته بر کنج باور

صدای قل قل تند سماور

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com 

جواب یک سؤال از صدسؤالی

نوای بلبلی در نقش قالی

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com 

اسیری مانده در جادوی یک قاب

و رؤیائی که گشته نقش بر آب

 بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com(ققنوس) بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com


نوشته شده در جمعه 88/12/21ساعت 11:54 عصر توسط ققنوس نظرات ( ) |

6/7/1388 ::  2:14 صبح

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar-20.com

.......

شاید جرعه ای دیگر

گره زین درد بگشاید


.......


شرابی کهنه در رگهای من جاری ست

دو چشمم مست

رنگم سرخ عنابی ست

و گوشم پر ز  آوای لطیف نغمه ای آبی ست

شبی مرموز و پائیزی ست

امشب مردهای کوی و برزن جمله نامردند

و کوهستان شهر کوچکم ، تنها و تاریک است

ولی

یک شمع گریان است

و مانند من ِ حلاج دم تا صبح می گرید


.......

شاید جرعه ای دیگر

گره زین درد بگشاید


.......

خداوندا

خداوندی زیادت برده ای امشب؟

ویا شاید تو هم مستی

شاید گوشه تاریک و تنگی ،مرده ای امشب

دلم تنگ است

هان بیدار شو ، پروردگاری کن

کنار دسترنج خود نشین

افغان و زاری کن


......

شاید جرعه ای دیگر

گره زین درد بگشاید


......

نمیدانم چه میگویم

سرم سنگین و طوفانی ست

برایم لحظه هائی سخت و چونان سال طولانی ست

دلم تنگ است،   شاید جرعه ای دیگر......

(ققنوس)

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com


نوشته شده در جمعه 88/8/22ساعت 2:42 صبح توسط ققنوس نظرات ( ) |

17/5/1388 ::  1:37 صبح

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar-20.com

کسی ازش خبری داره؟؟؟؟؟


نوشته شده در جمعه 88/8/22ساعت 2:39 صبح توسط ققنوس نظرات ( ) |

 

4/12/1387 ::  3:8 صبح

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar-20.com

وتورفتی ومرا تنها گذاشتی
نداشتم انچه را که تومیخواستی      وای برمن
غروری داشتم    به پایت ریختم    لگدکردی وگریختی
ای خسرو خوبان زچه رو تیغ کشیدی؟                
                                                 توعشق ندیدی؟
آنروز که من از همه دنیا ببریدم
                                      آرام خزیدم         بردرگه عشقت
                  در رابگشودی         اینگونه نبودی
اینگونه نبودی که زنی زخم به جانم
                                     گفتی که سیه چشمی واین قصه بدانم
ازسر نرود مهر سیه چشم زمینی
                                            تو نیز همینی
اینگونه نبودی که زنی زخم به جانم
                                            من نیز همانم
نگذاشتی آنروز که اندوه بگیرم
                                       ازغصه بمیرم
باز آ که کنون زخمی افتاده زتیرم
                                               نگذار بمیرم       نگذار بمیرم
  


نوشته شده در جمعه 88/8/22ساعت 2:36 صبح توسط ققنوس نظرات ( ) |

16/11/1387 ::  2:38 صبح

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar-20.com

مختصرحرفی که دراشعارمن گنجیده است

صحبت قلبی است کزاین مردمان رنجیده است

 

من ندانم باکه گویم این سخن ؛فرهادمن

کس نباشد بشنود یک لحظه این فریاد من

 

من همی دانم که خود ازمردمان رنجیده ای

عشق ونفرت درترازوی دلت سنجیده ای

 

دیشب اندرشعرخود عذری زمن طالب شدی

خجلتم دادی وبر سلطان دل غالب شدی

 

گفتی از غمگینیت غم بر دلم افزون شود

این سخن گفتی؛نگفتی اشک من چون خون شود؟

 

آرزو دارم که بینم چهره ات گلگون شود

گرد رخسارت بریزد؛طاقتت افزون شود

 

خواستی ازمن که غم را ازدلم بیرون کنم

من که باشم نزداستادم چراوچون کنم

 

آرزویت خوانم وبرصفحه دل حک کنم

ملحدی باشم اگر در آرزویت شک کنم

 

درد مهجوری وتنهایی به چهرت روشن است

ورد نایت ای شریک غم دعای جوشن است

 

تیر زهراگین دوران قلب مهجورم شکافت

هرزمان افکارمن برداردل افسانه بافت

 

آری آری مردمان رادل شده همچون حجر

نیست دیگر پادشاه مهر را تاجی به سر

 

گر دلت بشکست ای نازک دل خوش گفتگو

گو بر سنگ صبورت دردهایت موبه مو

(ققنوس)


نوشته شده در جمعه 88/8/22ساعت 2:36 صبح توسط ققنوس نظرات ( ) |

15/11/1387 ::  5:34 صبح

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar-20.com

خیلی شب سردی بود هیچی پیدانبود تاچشم کارمیکرد تاریکی

بودوتاریکی ؛ تنهایی بودو تنهایی ؛ سکوت بودوسکوت ؛خدایا

گم شدم پیدام کن.

خدایا هستی؟میدونم دیروقته؛حوصلموداری؟میشه لطف کنی یه

لقمه خواب به چشام بدی؛بیا محبت کن وزیردیگ دلموخاموش

کن ؛بیاکمکم کن درقلبموبازکنم یه قفل گنده بهشه خسته شدم ؛

میخوام رها شم؛میخوام ازادشم؛میخوام پروازکنم؛میخوام فریاد

بزنم اما انگاریکی بیخ گلومو گرفته ؛چراهمه چی خاکستری

شده ؟چراهمه ازهم فرارمیکنن؟؟؟؟؟؟.......

بهاربیست          www.bahar-20.com


نوشته شده در جمعه 88/8/22ساعت 2:35 صبح توسط ققنوس نظرات ( ) |

4/11/1387 ::  12:59 صبح

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar-20.com

خورشید درونم شروع به تابیدن کرده

میخواهد هرچه را که موجود است

 باگرمای بی سابقه اش بسوزاند.

دریای وجودم پرتلاطم گشته
 مقصودش اینست که به اقیانوسی کبیر تبدیل
 شود.
چهارفصل حیاتم باهم مخلوط گشته اند
هدفشان پیمودن سریع
راه زندگیست.
درصحرای دلم طوفانی عظیم برپاشده
ومیخواهد که کوههاو
صخره های جهل ونادانی –فقروپابرهنگی-ظلم وتعدی-
فسادوتباهی وخودخواهی وغرور را ازجابرکند.
وبالاخره درعرصه دلم جنگی میان عقل وعشق درگرفت
اینجابودکه بادیدن اینهمه جوش وخروش سکوت سیاه خودی
ومنیت راشکستم
 وناخودآگاه به طرف سپاهیان عشق رفتم و
باعقل به مبارزه برخاستم
چون سپاه مقابل راسرکوب نمودم
به مقام عاشقی منصوب گردیدم.
بادی می ایدازجانب شرق
 ونسیمی میوزد ازجهت غرب
ودرگوش این عاشق مجنون آوایی خوش را سرمیدهد:

حدیث عقل درایام پادشاهی عشق

              چنان شدست که فرمان حاکم معزول


نوشته شده در جمعه 88/8/22ساعت 2:34 صبح توسط ققنوس نظرات ( ) |

11/10/1387 ::  7:36 صبح

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar-20.com

                                             تقدیم به

زیباترین تصویر زندگی ام                           


ماهی دریا شدم در گردنم قلاب تو
وای گشتم طعمه ات هر شام بینم خواب تو

صید کردی این غزلگو مرحبا صیاد من
طعم آزادی ومستی برده ای از یاد من

من کنون درمانده ام رحمی باین فریاد کن
با صدای گرم خود این بنده را آزاد کن

رحم کن فرمان بفرما تا شوم من چاکرت
ای قسم بر بخشش پروردگار قادرت

مردم از بس تا سحرگه اشک ماتم ریختم
زخم خوردم اشکها با خون دل آمیختم

ای تو خورشید وجودم گرمتر کن تابشت
ای فدای لحن و صوت و صحبتو فرمایشت

یک نظر بربنده ناچیز بی مقدار کن
خسته ام لطفی بکن حلاج را بردار کن

صید دیدی کز پی صیاد خود پرسان رود؟
دام صیادش ببوسد هستیش آسان رود؟

دام دیدی صید را هرگز نباشد مشتری؟
دست دیدی مشت گردد تا رود انگشتری؟

کاش در کنج دلت صحنو سرایی داشتم
کاش در آهنگ قلبت یک نوایی داشتم

کاش بودم در شبی سرمست در آغوش تو
کاش میبودم دراین تقدیر دوشادوش تو

کاش من گردی بُدم در گوشه پیراهنت
یا که یک زنجیر آویزان بدور گردنت

کاش میشد من نشینم در شبی پهلوی تو
بوسه ای بردارم از چشمان مستو روی تو

روی بنما تا شوم چرخی برای بازیت
حد بزن،درشهر گردان گرکنم ناراضیت

ای به قربان دو چشم مستو بی همتای تو
لعن بر من گر نشانم دلبری در جای تو

(ققنوس)

تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net


نوشته شده در جمعه 88/8/22ساعت 2:24 صبح توسط ققنوس نظرات ( ) |

11/10/1387 ::  4:48 صبح

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar-20.com

خانه را دوست دارم وصبح و شام گردو غبار را از درو دیوارش میزدایم وفضایش را معطر میکنم تا
شاید تو بیایی ومهمان من باشی،درد را دروجودم پاسبانی میکنم تا روزی بیایی ودرمان من
باشی،ای جان من تو را چه زیان که جانان من باشی،بی سرو سامانم روی بنمای ومرحمتی کن
تا سامان من باشی
                       «چه بدکردم که دل ازمن بریدی   چه کردم دامن از من برکشیدی»
به بوی تو زنده ام مرا دریاب ای رؤیای شیرینم که در گوشه تنهایی گهی شادو گهی غمگینم،
مپسند بر من خواری درمانده ومسکینم،اگر خطا کردم ببخش عذر خواهم،شرمگینم، دوستت
دارم دانم که دانی این نیز بدان که عزیزتر از جانی. 
                                

 

این ترانه رو جدیدا در شوشتری ساختم بازهم تقدیم به خسرو خوبانم:

میخوام برم دور از این ویرونه
یواشکی،دزدکی،شبونه
برم تورختخواب آسمونا
خدابرام لالائی بخونه


دلم میخواد پر بکشم آسمون
برم بالا تو آغوش کهکشون
بشم رفیق ابر و ماه و خورشید
همسایه ستاره مهربون


اینجا همه آدمکا غریبن
پر از دروغ وحیله وفریبن
هیچکی به هیچکی نیست تو این زمونه
فاصله ها هزار هزار جریبن


دلم پر از عشقه پراز امیده
دل دیگه نیست مثل یه برگه بیده
وقتی ازش میخوام بگیره آروم
میگه نگو این کار ازم بعیده


میخوام تو رو ببینمت دوباره
تودنیایی که غصه جا نداره
میخوام بشم فدای قلب سنگت
چشام برات بارون عشق بباره


یادم میاد یه روزی از روزارو
با همدیگه زدیم صدا خدارو
گفتی بمن دوسم داری همیشه
اما زیاد بردی تواین دعارو

                                                                                                                                                                                                                                 

نوشته شده در جمعه 88/8/22ساعت 2:21 صبح توسط ققنوس نظرات ( ) |

   1   2      >

Design By : Pichak