سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

افطار

هبوط درکویر

نویسنده: دکتر علی شریعتی

ضبط شده در استودیوی گویای سازمان بهزیستی ایران

راوی:خجسته سهبان             صدابردار:حسین فراهانی              زمان کل: 13 ساعت و 50 دقیقه

 دانلود قسمت اول (حجم: 21MB)                  دانلود قسمت دوم (حجم: 21MB)  

 دانلود قسمت سوم (حجم: 21.9MB)               دانلود قسمت چهارم (حجم: 21.7MB)  

 دانلود قسمت پنجم (حجم: 21.7MB)               دانلود قسمت ششم (حجم:22MB) 

 دانلود قسمت هفتم (حجم: 12.6MB)


نوشته شده در دوشنبه 89/5/11ساعت 2:33 عصر توسط ققنوس نظرات ( ) |

متاسفانه همه ی جلسات درس "تاریخ ادیان" دکتر شریعتی زمان ایراد سخنرانی ها به صورت صوتی ضبط نشده و تنها فایل های صوتی جلسات زیر موجود می باشد:

تاریخ ادیان - جلسه پانزدهم - بخش اول (حجم: 10.6MB) 

تاریخ ادیان - حلسه پانزدهم - بخش دوم (حجم: 10.6MB) 

تاریخ ادیان - جلسه شانزدهم - بخش اول (حجم: 11.4MB) 

تاریخ ادیان - جلسه شانزدهم - بخش دوم (حجم: 10.5MB) 

تاریخ ادیان - جلسه هفدهم (حجم: 16.6MB) 

تاریخ ادیان - جلسه هجدهم (حجم: 8.3MB) 

تاریخ ادیان - جلسه نوزدهم - بخش اول (حجم: 11MB) 

تاریخ ادیان - جلسه نوزدهم - بخش دوم (حجم: 11MB)

تاریخ ادیان - جلسه بیستم (حجم: 18.1MB)

تاریخ ادیان - جلسه بیست و دوم (حجم: 18.1MB)

تاریخ ادیان جلسه بیست و سوم - بخش اول (حجم: 14.5MB)

تاریخ ادیان - جلسه بیست و سوم - بخش دوم (حجم: 14.2MB)

تاریخ ادیان - جلسه بیست و چهارم (حجم: 16.2MB)

تاریخ ادیان - جلسه بیست و پنجم (حجم: 14.1MB)

تاریخ ادیان - جلسه بیست و ششم (حجم: 18.1MB)

تاریخ ادیان - جلسه سی ام - بخش اول (حجم: 15.7MB)

تاریخ ادیان - جلسه سی ام - بخش دوم (حجم: 16.1MB)

تاریخ ادیان - جلسه سی و دوم (حجم: 16.6MB)

تاریخ ادیان - جلسه سی و سوم (حجم: 11.2MB)

تاریخ ادیان - جلسه سی و پنجم (حجم: 20.7MB)

تاریخ ادیان - جلسه چهلم (حجم: 10.2MB)

اسلام شناسی - بخش اول (حجم: 5.7MB)

اسلام شناسی - بخش دوم (حجم: 10.7MB)

اسلام شناسی - بخش سوم (حجم: 8.2MB)

اسلام شناسی - بخش چهارم (حجم: 3.9MB)

اسلام شناسی - بخش پنجم (حجم: 10.8MB)

اسلام شناسی - بخش ششم (حجم: 8.8MB)

اسلام شناسی - بخش هفتم (حجم: 7.2MB)

اسلام شناسی - بخش هشتم (حجم: 7.8MB)

اسلام شناسی - بخش نهم (حجم: 13.8MB)

اسلام شناسی - بخش دهم (حجم: 15MB)

اسلام شناسی - بخش یازدهم (حجم: 9MB)

اسلام شناسی - بخش دوازدهم (حجم: 8MB)

اسلام شناسی - بخش سیزدهم (حجم: 14.6MB)

اسلام شناسی - بخش چهاردهم (حجم: 15.4MB)

اسلام شناسی - بخش پانزدهم (حجم: 7.5MB)

اسلام شناسی - بخش شانزدهم (حجم: 12MB)

اسلام شناسی - بخش هفدهم (حجم: 4.5MB)

اسلام شناسی - بخش هجدهم (حجم: 10.9MB)

اسلام شناسی - بخش نوزدهم (حجم: 5.1MB)

اسلام شناسی - بخش بیستم (حجم: 5.2MB)

اسلام شناسی - بخش بیست و یکم (حجم: 5.6MB)


نوشته شده در دوشنبه 89/5/11ساعت 11:56 صبح توسط ققنوس نظرات ( ) |

سمینار زن، سمیناری بود با عنوان «زن متقدم، زن متجدد، زن مسلمان» که در آن دکتر علی شریعتی، استاد محمد تقی شریعتی، سید صدرالدین بلاغی، رضا شبستری، دکتر کاظم سامی و  دکتر توسلی به بحث و گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

سمینار زن - بخش اول (حجم: 7.2MB)

سمینار زن - بخش دوم (حجم: 7MB)

سمینار زن - بخش سوم (حجم: 7.2MB)

سمینار زن - بخش چهارم (حجم: 7.2MB)

سمینار زن - بخش پنجم (حجم: 7.1MB)

سمینار زن - بخش ششم (حجم: 7.2MB)

سمینار زن - بخش هفتم (حجم: 6.4MB)

حج - بخش اول (حجم: 9.9MB)

حج - بخش دوم (حجم: 9.2MB)

حج - بخش سوم (حجم: 9.5MB)

حج - بخش چهارم (حجم: 9.2MB)

حج - بخش پنجم (حجم: 9.9MB)

حج - بخش ششم (حجم: 8.8MB)

حج - بخش هفتم (حجم: 9.5MB)

حج - بخش هشتم (حجم: 10.3MB)

حج - بخش نهم (حجم: 5.5MB)

 


نوشته شده در دوشنبه 89/5/11ساعت 11:55 صبح توسط ققنوس نظرات ( ) |

سخنرانی هایی از دکتر علی شریعتی

بزرگ مرد اندیشه

بسیاری از این سخنرانی های استاد شریعتی بعد ها به صورت کتاب منتشر شدند:

پدر، مادر، ما متهمیم! (حجم: 13.9MB)

نیایش (حجم: 12.4MB)

علی تنهاست (حجم: 9MB)

علی بنیانگذار وحدت (حجم: 15MB)

چه نیازی به علی داریم؟ (حجم: 8.7MB)

تشیع علوی و تشیع صفوی - بخش اول (حجم: 9MB)

تشیع علوی و تشیع صفوی - بخش دوم (حجم: 9.5MB) 

بازگشت به خویشتن  (حجم: 15.4MB) 

آری این چنین بود برادر (حجم: 9.5MB)

متجدد و متمدن (حجم: 9.8MB)

فلسفه ی تاریخ در اسلام (حجم: 12.8MB)

نگاهی به تاریخ فردا (حجم: 5.7MB)

پس از شهادت (حجم: 5.2MB)

بانوی اسلام (فاطمه فاطمه است) (حجم: 14.2MB)

انتظار عصر حاضر از زن مسلمان (حجم: 10.8MB)

مسئولیت شیعه بودن (حجم: 1.1MB)

تاریخ و ارزش آن در اسلام (حجم: 9.5MB) 

اقبال لاهوری، مصلح قرن اخیر (حجم: 11.4MB)

حجاب (حجم: 10.3MB)

کنفرانس مسجدالجواد (حجم: 11.9MB) 

فرهنگ واژه های قرآنی - بخش اول (حجم: 7.8MB) 

فرهنگ واژه های قرآنی - بخش دوم (حجم: 10.2MB) 

فرهنگ واژه های قرآنی - بخش سوم (حجم: 11.1MB) 

قرن ما در جستجوی علی - بخش اول (حجم: 8.5MB) 

قرن ما در جستجوی علی - بخش دوم (حجم: 8.5MB) 

قرن ما در جستجوی علی - بخش سوم (حجم: 8.5MB) 

جهان بینی (حجم: 11.5MB) 

روش شناخت اسلام - بخش اول (حجم: 6.4MB) 

روش شناخت اسلام - بخش دوم (حجم: 8.2MB) 

یک جلوش تا بی نهایت صفرها (حجم: 8MB)

تخصص (حجم: 7.3MB)

تعلیم و تربیت (حجم: 7.1MB)

حج (مناسک) (حجم: 10.6MB)

حسین وارث آدم - قسمت اول (حجم: 10.1MB)

حسین وارث آدم - قسمت دوم (حجم: 10.1MB)

زن (فاطمه فاطمه است) - بخش اول (حجم: 14MB)

زن (فاطمه فاطمه است) - بخش دوم (حجم: 14.1MB)

حر - بخش اول (حجم: 7MB)

حر - بخش دوم (حجم: 6.7MB)

توحید و شرک - بخش اول (حجم: 11.2MB)

توحید و شرک - بخش دوم (حجم: 7.8MB)

مذهب - بخش اول (حجم: 8.5MB)

مذهب - بخش دوم (حجم: 8.5MB)

مذهب علیه مذهب - بخش اول (حجم: 9.3MB)

مذهب علیه مذهب - بخش دوم (حجم: 10.3MB)

میلاد رسول اکرم - جلسه اول (حجم: 5.7MB)

میلاد رسول اکرم - جلسه دوم (حجم: 7.5MB)

علی، حقیقتی بر گونه ی اساطیر - بخش اول (حجم: 10.1MB)

علی، حقیقتی بر گونه ی اساطیر - بخش دوم (حجم: 10.7MB)

سوره ی روم، پیام امید به روشنفکر مسئول - بخش اول (حجم: 8.6MB)

سوره ی روم، پیام امید به روشنفکر مسئول - بخش دوم (حجم: 9.9MB)

اسلام شناسی - بخش اول (حجم: 15.7MB)

اسلام شناسی - بخش دوم (حجم: 14.8MB)

شهادت - بخش اول (حجم: 7.2MB)

شهادت - بخش دوم (حجم: 11.4MB)

زیباترین روح پرستنده (امام سجاد) - بخش اول (حجم: 9.4MB)

زیباترین روح پرستنده (امام سجاد) - بخش دوم (حجم: 8MB)

روشنفکر و مسئولیت او در جامعه - بخش اول (حجم: 7.3MB)

روشنفکر و مسئولیت او در جامعه - بخش دوم (حجم: 15MB)

علی، انسان تمام - بخش اول (حجم: 7.1MB)

علی، انسان تمام - بخش دوم (حجم: 7.1MB)

علی، انسان تمام - بخش سوم (حجم: 8.1MB)

نقش انقلابی شیعه - بخش اول (حجم: 6.3MB)

نقش انقلابی شیعه - بخش دوم (حجم: 7.2MB)

نقش انقلابی شیعه - بخش سوم (حجم: 7.3MB)

هجرت و تمدن - بخش اول (حجم: 7.1MB)

هجرت و تمدن - بخش دوم (حجم: 7.1MB)

هجرت و تمدن - بخش سوم (حجم: 8.1MB)

انتظار، مذهب اعتراض - بخش اول (حجم: 7MB)

انتظار، مذهب اعتراض - بخش دوم (حجم: 7.2MB)

انتظار، مذهب اعتراض - بخش سوم (حجم: 7.3MB)

قاسطین، مارقین، ناکثین - بخش اول (حجم: 7.2MB)

قاسطین، مارقین، ناکثین - بخش دوم (حجم: 8.5MB)

قاسطین، مارقین، ناکثین - بخش سوم (حجم: 8.6MB)

از کجا آغاز کنیم؟! - بخش اول - (حجم: 14.4MB)

از کجا آغاز کنیم؟! - بخش دوم (حجم: 15.9MB)

از کجا آغاز کنیم؟! - بخش سوم (حجم: 14.3MB)

میعاد با ابراهیم - بخش اول (حجم: 9.3MB)

میعاد با ابراهیم - بخش دوم (حجم: 11.2MB)

میعاد با ابراهیم - بخش سوم (حجم: 10.2MB)

میعاد با ابراهیم - بخش چهارم (حجم: 12.1MB)

جهت گیری طبقاتی - بخش اول (حجم: 5.7MB)

جهت گیری طبقاتی - بخش دوم (حجم: 5.8MB)

جهت گیری طبقاتی - بخش سوم (حجم: 5.9MB)

جهت گیری طبقاتی - بخش چهارم (حجم: 5.6MB)

شیعه یک حزب تمام - بخش اول (حجم: 7.2MB)

شیعه یک حزب تمام - بخش دوم (حجم: 8.4MB)

شیعه یک حزب تمام - بخش سوم (حجم: 7.2MB)

شیعه یک حزب تمام - بخش چهارم (حجم: 8.5MB)

خودآگاهی و استعمار - بخش اول (حجم: 7.1MB)

خودآگاهی و استعمار - بخش دوم (حجم: 7.1MB)

خودآگاهی و استعمار - بخش سوم (حجم: 7.1MB)

خودآگاهی و استعمار - بخش چهارم (حجم: 7.2MB)

پیروزی پس از شکست - بخش اول (حجم: 7.1MB)

پیروزی پس از شکست - بخش دوم (حجم: 7.2MB)

پیروزی پس از شکست - بخش سوم (حجم: 7.3MB)

پیروزی پس از شکست - بخش چهارم (حجم: 9MB)

امت و امامت در جامعه شناسی - بخش اول (حجم: 7MB)

امت و امامت در جامعه شناسی - بخش دوم (حجم: 7.1MB)

امت و امامت در جامعه شناسی - بخش سوم (حجم: 7.1MB)

امت و امامت در جامعه شناسی - بخش چهارم (حجم: 7.2MB)

امت و امامت در جامعه شناسی - بخش پنجم (حجم: 7.5MB)

 


نوشته شده در دوشنبه 89/5/11ساعت 11:53 صبح توسط ققنوس نظرات ( ) |

بهار-بیست دات کام   تصاویر زیبا سازی وبلاگ    www.bahar-20.com

 دانلود آثار صوتی

 دکتر علی شریعتی (3)

 

1-اسلام شناسی1 :    لینک اول - لینک دوم

2-اسلام شناسی2 :    لینک اول - لینک دوم

3-اسلام شناسی3 :   لینک اول - لینک دوم 

4-اسلام شناسی 4 :   لینک اول - لینک دوم 

  5-اسلام شناسی5 :   لینک اول - لینک دوم

 6-اسلام شناسی6 :  لینک اول - لینک دوم 

7-اسلام شناسی7 :   لینک اول - لینک دوم 

 8-اسلام شناسی8 :   لینک اول - لینک دوم

 9-اسلام شناسی9 :   لینک اول - لینک دوم 

 10-اسلام شناسی10-11 :   لینک اول - لینک دوم

 11-اسلام شناسی12 :   لینک اول - لینک دوم

 12-اسلام شناسی13 :   لینک اول - لینک دوم

 13-اسلام شناسی14-15 :   لینک اول - لینک دوم

14-اسلام شناسی16-17 :   لینک اول - لینک دوم

 15-اسلام شناسی18 :   لینک اول - لینک دوم

16-اسلام شناسی19-20 :   لینک اول - لینک دوم

17-اسلام شناسی21 :   لینک اول - لینک دوم  

18-اسلام شناسی22-23 :   لینک اول - لینک دوم

 19-اسلام شناسی24 :   لینک اول - لینک دوم

 20-اسلام شناسی25 :   لینک اول - لینک دوم 

21-اسلام شناسی26 :   لینک اول - لینک دوم

 

 


نوشته شده در جمعه 88/11/16ساعت 1:7 صبح توسط ققنوس نظرات ( ) |

 

 

بهار-بیست دات کام   تصاویر زیبا سازی وبلاگ    www.bahar-20.com

 

 دانلود آثار صوتی

 دکتر علی شریعتی (2)

 

1- اقبال:    لینک اول - لینک دوم

2-شهادت:    لینک اول - لینک دوم 

3-نقش انقلابی شیعه:    لینک اول - لینک دوم  

4-زن مسلمان  لینک اول - لینک دوم 

5-در جستجوی علی:    لینک اول - لینک دوم  

6-زیباترین روح پرستنده:    لینک اول - لینک دوم

7-پیروزی پس از شکست :   لینک اول - لینک دوم 

8-هجرت و تمدن:    لینک اول - لینک دوم  

9-میعاد با ابراهیم:    لینک اول - لینک دوم  

10-علی تنهاست:    لینک اول - لینک دوم

 11-متمدن و متجدد:    لینک اول - لینک دوم   

12-پس از شهادت :   لینک اول - لینک دوم  

13- شیعه یک حزب تمام:    لینک اول - لینک دوم  

14-نیایش:    لینک اول - لینک دوم  

15-حسن و محبوبه:    لینک اول - لینک دوم

 16-قاسطین، مارقین، ناکثین :   لینک اول - لینک دوم  

17- مذهب علیه مذهب:  لینک اول - لینک دوم

 18-فلسفه نیایش:   لینک اول - لینک دوم

19-حسین وارث آدم:   لینک اول - لینک دوم

 20- ادیان 1 و2:   لینک اول - لینک دوم  

 21- ادیان 3:   لینک اول - لینک دوم

 22- ادیان 4:   لینک اول - لینک دوم

 23- ادیان 5:   لینک اول - لینک دوم  

 24- ادیان6:   لینک اول - لینک دوم  

 25- ادیان 7:   لینک اول - لینک دوم

26- ادیان 8:   لینک اول - لینک دوم

 27- ادیان 9:   لینک اول - لینک دوم  

 28- ادیان 10:   لینک اول - لینک دوم  

 29- ادیان11:   لینک اول - لینک دوم

 30- ادیان12:   لینک اول - لینک دوم

 31- ادیان 13:   لینک اول - لینک دوم  

 32- ادیان14 :   لینک اول - لینک دوم


نوشته شده در پنج شنبه 88/11/15ساعت 6:16 عصر توسط ققنوس نظرات ( ) |

 

بهار-بیست دات کام   تصاویر زیبا سازی وبلاگ    www.bahar-20.com

 

 دانلود آثار صوتی

 دکتر علی شریعتی (1)


1-بازگشت:  لینک اول - لینک دوم

2-مسئولیت شیعه بودن:   لینک اول - لینک دوم  

3-یک و بینهایت صفر:   لینک اول - لینک دوم

4-علی انسان تمام لینک اول - لینک دوم

5-تشیع علوی و صفوی:   لینک اول - لینک دوم

6- چه نیازی به علی:   لینک اول - لینک دوم  

7-شهید:   لینک اول - لینک دوم

8-پدر و مادر ما متهمیم:   لینک اول - لینک دوم

 9-نگاهی به تاریخ فردا:   لینک اول - لینک دوم

10-مدینه شهر هجرت:   لینک اول - لینک دوم

11-جهتگیری طبقاتی 1 :  لینک اول - لینک دوم

12-جهتگیری طبقاتی 2 لینک اول - لینک دوم

13-جهتگیری طبقاتی 3 لینک اول - لینک دوم

14-ماشین  اسارت ماشینیسم:   لینک اول - لینک دوم

15-آری اینچنین بود برادر:  لینک اول - لینک دوم

16-زن مسلمان امروز:   لینک اول - لینک دوم

17-تاریخ و ارزش آن در اسلام:   لینک اول - لینک دوم

18-روشنفکر و مسئولیت آن در جامعه:   لینک اول - لینک دوم

19-علی حقیقتی بر گونه اساطیر :  لینک اول - لینک دوم

20-انتظار عصر حاضر از زن مسلمان:   لینک اول - لینک دوم

21- استنانداردهای تعلیم و تربیت  :    لینک اول - لینک دوم 

 22-سوره روم پیام امید روشنفکر:   لینک اول - لینک دوم

23-علی و حیات بارورش پس از مرگ:    لینک اول - لینک دوم 

 24-تمدن نتیجه منطقی مهاجرت:    لینک اول - لینک دوم

25-فلسفه تاریخ اسلام   لینک اول - لینک دوم

26-فاطمه فاطمه است  لینک اول - لینک دوم  

27-انتظار مذهب انتظار:    لینک اول - لینک دوم  

28-روش شناخت اسلام :   لینک اول - لینک دوم  

29-ییست و سه سال فداکاری :   لینک اول - لینک دوم

30-استعمار:    لینک اول - لینک دوم

 


نوشته شده در چهارشنبه 88/11/14ساعت 2:19 صبح توسط ققنوس نظرات ( ) |


Design By : Pichak