سفارش تبلیغ
صبا ویژن

افطار

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد ؟

نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم

چه خواهد ساخت ؟

ولی بسیار مشتاقم ،

که از خاک گلویم سوتکی سازد.

گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش

و او یکریز و پی در پی ،

دَم گرم خوشش را بر گلویم سخت بفشارد ،

و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد .

بدین سان بشکند در من ،

سکوت مرگ بارم را

(دکتر علی شریعتی)


نوشته شده در پنج شنبه 89/4/10ساعت 4:41 عصر توسط ققنوس نظرات ( ) |

ای بام بلند آرزومندی

زی من بفرست پیک لبخندی

تو جان من، به جان تو سوگند

خوردم ، که چو جان ، عزیز سوگندی

بنواز مرا به ناز پیمانی

بر بند مرا به بند پیوندی

(دکتر علی شریعتی)


نوشته شده در پنج شنبه 89/4/10ساعت 4:12 عصر توسط ققنوس نظرات ( ) |

چه امید بندم در این زندگانی

که در نا امیدی سر آمد جوانی

سر آمد جوانی و ما را نیامد

پیام وفایی از این زندگانی

بنالم ز محنت همه روز تا شام

بگریم ز حسرت همه شام تا روز

تو گیی سپندم بر این آتش طور

بسوزم از این آتش آرزوسوز

بود کاندرین جمع نا آشنایان

پیامی رساند مرا آشنایی ؟

شنیدم سخن ها ز مهر و وفا ، لیک

ندیدم نشانی ز مهر و وفایی

چو کس با زبان دلم آشنا نیست

چه بهتر که از شکوه خاموش باشم

چو یاری مرا نیست همدرد ، بهتر

کا از یاد یاران فراموش باشم

ندانم در آن چشم عابد فریبش

کمین کرده آن دشمن سیه کیست ؟

ندانم که آن گرم و گیرا نگاهش

چنین دل شکاف و جگر سوز از چیست ؟

ندانم در آن زلفکان پریشان

دل بی قرار که آرام گیرد ؟

ندانم که از بخت بد ، آخر کار

لبان که از آن لبان کام گیرد ؟

(دکتر علی شریعتی)


نوشته شده در پنج شنبه 89/4/10ساعت 4:8 عصر توسط ققنوس نظرات ( ) |

 

 بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

من چیستم ؟

افسانه ای خموش در‌ آغوش صد فریب

گرد فریب خورده ای از عشوه نسیم

خشمی که خفته در پس هر درد خنده ای

رازی نهفته در دل شب های جنگلی

.

من چیستم ؟

فریادهای خشم به زنجیر بسته ای …

بهت نگاه خاطره آمیز یک جنون

زهری چکیده از بن دندان صد امید

دشنام پست قحبه ی بدکار روزگار

.

من چیستم ؟

بر جا ز کاروان سبک بار آرزو

خاکستری به راه

گم کرده مرغ دربه دری راه آشیان

اندر شب سیاه

.

من چیستم ؟

یک لکه ای زننگ به دامان زندگی

و زننگ زندگانی آلوده دامنی

یک ضحبه ی شکسته به حلقوم بی کسی

راز نگفته ای و سرود نخوانده ای

.

من چیستم ؟

.

من چیستم ؟

لبخند پر ملامت پاییزی غروب

در جستجوی شب

یک شبنم فتاده به چنگ شب حیات

گمنام و بی نشان

در آرزوی سرزدن آفتاب مرگ

 بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

از دیده به جای اشک خون می آید

دل خون شده ، از دیده برون می آید

 بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

دل خون شده زین غصه که از قصه ی عشق

می دید که آهنگ جنون می آید

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com 

می رفت و دو چشم انتظارم بر راه

کان عمر که رفته ، باز چون می آید ؟

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com 

با لاله که گفت حال ما را که چنین

دل سوخته و غرقه به خون می آید

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com 

کوتاه کن این قصه جان سوز ای شمع

کز صحبت تو ، بوی جنون می آید

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com(دکتر علی شریعتی)بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com


نوشته شده در پنج شنبه 88/12/13ساعت 11:16 صبح توسط ققنوس نظرات ( ) |


Design By : Pichak